Vilma Bartašienė: Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos tarybos posėdžio aktualijos

2016-04-19

Vilmos Vilmos1 Vilmos22016 m. balandžio 16 d. Vilniuje, Seime vyko Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos tarybos posėdis. Jame dalyvavau aš, Vilma Bartašienė, Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkės pavaduotoja ir Joniškio LSDP moterų socialdemokračių klubo pirmininkė, klubo narė Ramutė Valančiauskienė,  būsimoji jaunoji socialdemokratė Monika Valančiauskaitė. Tarybos posėdyje išklausėme LSDP rinkimų štabo pirmininko Algirdo Syso  informaciją. Jis stebėjosi, kad iš 60 skyrių pasiūlytos tik 27 moterys, o tai neatitinka LSDP statuto reikalavimų. Pagal statutą reikėtų 56 moterų kandidačių į 2016 m. Seimo rinkimus, laikantis kvotų reikalavimų. A. Sysas minėjo, kad labai svarbus ir garbės dalykas būti LSDP kandidatų sąraše. Vertinant kandidatūras bus atsižvelgta į 3 kriterijus: 1. dalyvavimo savivaldybės tarybos, Seimo, Europarlamento rinkimuose, surinktų balsų rezultatai; 2)  aktyvumas ir visuomeniškumas, dalyvavimas partijos, NVO veikloje, užimamos pareigos; 3. Statuto laikymasis dėl nario mokesčio mokėjimo. Nario mokesčių skolininkai bus griežtai braukiami iš sąrašų. Sąrašas bus tvirtinamas 2016 m. balandžio 22 d. LSDP tarybos posėdyje.

 A. Sysas akcentavo, kad  pagrindinė problema – maži atlyginimai, todėl mano, kad tikslinga patvirtinti socialinį modelį ir valstybės tarnybos įstatymą. Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis  yra tik 130,5  euro. Jį reikėtų kelti, nes tai taikoma 300 000 gyventojų. Minimalios algos didinimas vyko jau keletą kartų, tai liečia 20 000 gyventojų, ir aišku, minimali alga artėja prie pagrindinio atlygio.

LSDM pirmininkė Birutė Vėsaitė pristatė, kad reikia parengti LSDP rinkimų programai pasiūlymus dėl moterų situacijos ir  padėties keitimo. 

  Moterų interesas  yra įvairus – tikslas vienas.  Netoleruosime jokios diskriminacijos. Sieksime, kad moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkis mažėtų, skatinsime projektus, užtikrinančius moterų ir vyrų lygybę. Skatinsime darbdavius kurti vaikų priežiūros ir ugdymo įstaigas prie darbo vietų. Sieksime, kad vaikui susirgus, jo slaugymui nedarbingumą galėtų gauti ne tik tėvai, bet ir dirbantys seneliai bei artimi giminaičiai, ugdysime tėvystės ir motinystės įgūdžius. Plėtosime kompleksinę skirtingų amžių ir grupių  poreikius atitinkančias lytinės, reprodukcinės sveikatos, sveikatos priežiūros  programas, stiprinsime koordinuotą institucijų atsakomybę su visų formų smurtu prieš moteris ir vaikus, ratifikuosime Stambulo konvenciją, stiprinsime moterų šveitimą nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmeniu ir kt . Moterys buvo labai aktyvios teikdamos pasiūlymus išplaukiančius iš gyvenimiškos, darbinės ir šeimyninės patirties.

Joniškio skyriaus komanda pristatė naują projektą ,,Rask laiko sau", kuris startuoja visoje Lietuvoje. Kai kurioms projekto tezėms reikalingi suderinimai su LSDMS programomis.

Vilma Bartašienė

LSDMS pirmininkės pavaduotoja

Joniškio LSDP moterų socialdemokračių klubo pirmininkė

 

Rekvizitai

Joniškio rajono skyrius
Medžiotojų g. 2, II aukštas,
LT-84124, Joniškis
lsdp@ljoniskis.lt
Tel. 8 679 22992