Skyriaus struktūra

2013-05-02

 

RAJONO TARYBOS NARIAI

1. Mindaugas Balčiūnas
2. Romas Karūžna
3. Liudas Jonaitis
 

 

LSDP Joniškio skyriaus taryba išrinkta 2015 m. balandžio 17 d. (2015-2017 metams)

 

Jonaitis Liudas, 869871331

Skyriaus pirmininkas

Vaida Aleknavičienė

Pavaduotoja organizaciniam darbui, gimtadieniui

Stasė Tamulionė

Pavaduotoja narių įskaitai, registrui

Arvydas Vilkonis

Pavaduotojas, rinkiminio štabo vadovas

Lina Sigita Jatulienė

Atsakinga sekretorė

Artūras Pališkevičius

Darbo su jaunimu vadovas

Gita Vilčiauskienė

Metraštininkė, atsakinga už internetinę svetainę

Vilma Bartašienė

Moterų socialdemokračių klubo pirmininkė

Loreta Česnauskienė

Atsakinga už ryšį su nariais, kaimo bendruomenėmis

Elena Mikalajūnienė

Jaunimiečių koordinatorė

Juozas Vaičiulevičius

Atsakingas už ryšį su nariais

Jonas Venislovas

Atsakingas už akcijas, šventes, sąskrydžius

Ita Mendelienė

Atsakinga už neformalią veiklą

Mindaugas Balčiūnas

Frakcijos seniūnas, įvaizdžio formavimas

Ričardas Tamulionis

Etikos komisijos pirmininkas

Kostas Joniškis

Plikiškių, Kriukų grupių koordinatorius

Dainius Vyšniauskas

Livonijos, Žemaičių, Kudirkos grupių koordinatorius

Vytautas Pakatilius

Žagarės ir Skaistgirio grupių koordinatorius

Romas Karūžna

Atsakingas už naujų narių pritraukimą

Inga Greblikienė

Iždininkė

Vida Paulauskienė Internetinio puslapio administratorė

 

Rekvizitai

Joniškio rajono skyrius
Medžiotojų g. 2, II aukštas,
LT-84124, Joniškis
lsdp@ljoniskis.lt
Tel. 8 679 22992