Ar vėl keiksim valdžią?

2015-02-22

Netrukus gyventojų susirinkimuose prasidės įtikimai pataikūniškos rinkiminės kalbos, šmirinėjimai į butus – rinkimuose į rajono savivaldybės tarybą balsuokime tik už tą, ne už kitą… Toks jau tas gyvenimas. O  keiksnojančių valdžią buvo ir bus. Kartą ir paklausiau, o už kokią partiją balsą atidavei? Išdidžiai pareiškė į rinkimus neinąs, nes žinąs, kad viskas jau nuspręsta… Tokių „žinančių“ ir Žagarėje pakankamai. Jie žino, kad nieko nežino. Laikraščiai ir radijas meluoja, o televizija rodanti tai, kas jiems tinka… Visas žinias jis turgelyje susirenka. Ten patikimos… Ir ką tu jam padarysi.

Kaip žinia, šiemet rajono savivaldos rinkimai vyks − kovo pirmoji. Dalyvauti šiuose savivaldybių rinkimuose užsiregistravo ir iš Vyriausiosios komisijos leidimą veiklai gavo vienintelis rajone visuomeninis komitetas skambiu (ypač šiemet) „Žagarės kraštas“ vardu. 56 žagariečiai palaikė visuomeninio komiteto iniciatorius. Tačiau, kaip neseniai pranešė rajono laikraštis „Sidabrė“, šis visuomeninis komitetas iki rinkiminės kovos slenksčio neatėjo, mat Vyriausiajai rinkiminei komisijai nepateikė savo keliamų kandidatų sąrašo. Nejau iniciatoriai nesurado kandidatuoti tinkamų žagariečių? Kas įvyko? Gal dėl eilės nesutarė? Šįkart Žagarės rinkėjai būtų pasistengę, kad bent keletas iš kandidatavusių patektų į rajono tarybą.

Verta prisiminti, kad 2011 metų savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavo žagariečių visuomeninis judėjimas, pasivadinęs ,,Žagarės krašto atgimimo koalicija“. Tik kelių balsų pritrūko, kad bent vienas kandidatas būtų tapęs rajono tarybos nariu. Ką padarysi… Šįmet  žagariečiams būtų buvusi tikrai gera proga iškovoti mandatus ir atstovauti mus rajono taryboje. Bet visa tai jau praeitis.

Pasidomėjau, kokios galimybės žagariečių, esančių partijų sąrašuose, vadinamais kandidatuojančiojo į merus komandose? Septyniose partinėse komandose žagariečių per dešimtį. Tačiau jie sąrašuose puikuojasi viduryje ar į sąrašo galą. Kadangi rajono taryboje tik 25 vietos, o varžosi, kaip minėjau, septynios komandos, tai visos iškovos bent po keletą, o kai kurios ir daugiau mandatų. Tokiu atveju sąrašuose esantiems žagariečiams patekti į rajono tarybą − jokių šansų. Tad ką daryti? Pasirinkti pageidaujamą partinį sąrašą ir reitinguoti jame esančius žagariečius. Maža vilties, bet…

 Įdėmiai susipažinau ir su visais sąrašais.  Įsitikinau, kad  šiuose rinkimuose sėkmė lydės rajono socialdemokratų partiją ir jos lyderį Liudą Jonaitį. Pabarstysiu keletą atminčių. Iš savo žurnalistinės patirties prisimenu tvarkingą Jonaičių ūkininkų sodybą Petraitėlių kaime. Ten gimė ir užaugo, iš ten į gyvenimą Joniškyje išsikėlė Liudo tėvai. Senelių ir tėvų sodybvietės aplinkoje ir žemėje dabar Liudas ir ūkininkauja. Taigi, L. Jonaitis yra ir Žagarės parapijos ir Žagarės buvusio valsčiaus, dabar ir Žagarės seniūnijos ūkininkas, žodžiu, savas žmogus. Tik savas gali tinkamai atstovauti Žagarei ir  jos rūpesčiams. Jis – nuolatinis rajono tarybos narys, turi didelę ir sėkmingą administracinio darbo patirtį, eilę metų vadovauja įvairialypei Joniškio žemės ūkio mokyklai, yra baigęs du universitetus. Sumanus ir lankstus vadovas, be to, turintis daug gerų draugų bei pažįstamų. Kaip sakoma, jeigu savo siekiui neįeis pro duris, įeis pro kitus plyšius…  

Socialdemokratų sąraše taip pat Žagarei labai gerai žinomas Regioninio parko direktorius Mindaugas Balčiūnas, Vyšnių festivaliais ir kitais gerais darbais išgarsinęs mūsų kraštą pasauliui.

Jeigu Žagarės rinkėjai balsuotų už šį sąrašą, tarybos nario mandatas atitektų ir dar ne vienam  žagariečiui.

 

Aš renkuosi Liudą Jonaitį ir jo komandą.

 

 

Vytautas Vaitkus

Rekvizitai

Joniškio rajono skyrius
Medžiotojų g. 2, II aukštas,
LT-84124, Joniškis
lsdp@ljoniskis.lt
Tel. 8 679 22992