LSDP Joniškio skyriaus metraštis

2011-11-02

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
JONIŠKIO SKYRIUS

LSDP Joniškio skyrius buvo įkurtas 1996 m. kovo mėn. 9 d. Skyrių sudarė penki nariai – Vaclovas Zigmantas, Aida Zastarskytė, Stasė Kuktaitė, Vilija Sviderskienė ir Vitalija Sargiūnienė.
Skyriui vadovavo Vaclovas Zigmantas.
1996 m. LR Seimo rinkimuose Pakruojo–Joniškio apygardoje Seimo nariu išrenkamas socialdemokratas Nikolajus Medvedevas. Visuomenine padėjėja dirba skyriaus narė Stasė Kuktaitė.

1998 m. skyriui pradėjo vadovauti Stasė Kuktaitė. Narių gretos išaugo iki 17 narių.

2000 m. LR Seimo rinkimuose Pakruojo – Joniškio apygardoje Seimo nariu išrenkamas Vytautas Einoris. Visuomenine padėjėja dirba LSDP Joniškio skyriaus pirmininkė Stasė Kuktaitė.

2001 m. LSDP susijungus su LDDP, pirmininke išrenkama Liucija Donata Adomaitienė. Skyriaus įskaitoje buvo 52 nariai.

2002 m. savivaldos rinkimuose LSDP Joniškio skyrius socialdemokratai gauna 6 mandatus Joniškio rajono savivaldybės taryboje. Tarybos nariais išrenkami Liucija Donata Adomaitienė, Alfonsas Lidžius, Laimuntas Kleinauskas, Juozas Žebrauskas, Danguolė Žalakienė, Rimantė Misiūnienė. Mero pavaduotoju išrenkamas Alfonsas Lidžius.

2004 m. sausio 1 d. LSDP Joniškio skyriaus įskaitoje 63 nariai.
2004 m. atsistatydinus Liucijai Donatai Adomaitienei, skyriaus pirmininke išrenkama Stasė Kuktaitė, kuri skyriui vadovauja iki 2011 m.
2004 m. rinkimuose į LR Seimą Joniškio-Pakruojo apygardoje LR Seimo nariu išrenkamas socialdemokratas Jonas Juozapaitis. Seimo nario padėjėja-sekretore dirba skyriaus narė Daiva Putnienė.

2005 m. sausio 1 d. LSDP Joniškio skyriaus įskaitoje 70 narių.
2005 m. spalio 27 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba pareiškia nepasitikėjimą merui Edmundui Grigaliūnui. Naujuoju meru išrenkamas socialdemokratas Alfonsas Lidžius. Mero padėjėja – skyriaus pirmininkė Stasė Kuktaitė.

2006 m. sausio 1 d. skyriaus įskaitoje 100 narių.

2007 m. sausio 1 d. skyriaus įskaitoje 125 nariai.
2007 m. vasario 27 d. savivaldos rinkimuose LSDP Joniškio skyriaus socialdemokratai gauna 6 mandatus. Tarybos nariais išrenkami Romaldas Gadeikis, Liudas Jonaitis, Stasė Kuktaitė, Mindaugas Balčiūnas, Alfonsas Lidžius ir Juozas Žebrauskas. Joniškio rajono savivaldybės meru išrenkamas socialdemokratas Romaldas Gadeikis, administracijos direktoriaus pavaduotoju paskiriamas socialdemokratas Boleslovas Švabas.

2008 m. sausio 1 d. skyriaus įskaitoje 147 nariai.
2008 m. spalio 12 d. rinkimuose į LR Seimą, Pakruojo – Joniškio apygardoje antrai kadencijai išrenkamas Jonas Juozapaitis. LR Seimo nario sekretorė-padėjėja dirba Daiva Putnienė.

2009 m. sausio 1 d. skyriaus įskaitoje 152 nariai.
Skyriaus pirmininkė – Stasė Kuktaitė, pavaduotojai – Romaldas Gadeikis, Daiva Putnienė, Boleslovas Švabas.

2010 m. sausio 1 d. skyriaus įskaitoje165 nariai.

2011 m. sausio 1 d. skyriaus įskaitoje 179 nariai.
2011 m. vasario 27 d. savivaldos rinkimuose LSDP Joniškio skyrius laimi 5 mandatus. Tarybos nariais į rajono tarybą išrenkami – Liudas Jonaitis, Mindaugas Balčiūnas, Romas Karūžna, Daiva Putnienė ir Aldona Viteikienė.
2011 m. kovo 29 d. LSDP Joniškio skyriaus pirmininke išrenkama Daiva Putnienė. Pavaduotojais – Boleslovas Švabas, Vilma Bartašienė, Ramūnas Šlekonis.

Joniškio seniūnė – socialdemokratė Janina Augustinaitienė
2011 m. socialdemokratai, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai:
Vietinio ūkio ir turto skyriaus vedėjas Dainius Vyšniauskas
Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Giedrius Balčiūnas
Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė
Statybos skyriaus vedėjas Saulius Putna
Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Puidokienė

Rekvizitai

Joniškio rajono skyrius
Medžiotojų g. 2, II aukštas,
LT-84124, Joniškis
lsdp@ljoniskis.lt
Tel. 8 679 22992