„METŲ MOTERIS 2016“

2017-03-16

Tarptautinę moters dieną pramogų centre „Žilvinas“ buvo pagerbtos ir angelų statulėlėmis apdovanotos 8 veikliausios Joniškio krašto moterys, kurios savo darbais  daro pasaulį aplik save šviesesnį. Jau  antrus metus iš eilės organizuojamas nominacijų teikimo vakaras „Ačiū už tai, kad šalia esi“. Kovo 8-ąją į renginį atvykusią kiekvieną moterį vyrai pasitiko su tulpės žiedu.

Iškilmingą vakarą sveikinimo žodžiu pradėjo Tarybos narys, renginio iniciatorius ir organizatorius, Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius – Liudas Jonaitis. Pasveikinęs visus susirinkusius renginio iniciatorius teigė, kad „norėtų, jog ši tradicija tęstųsi, o šis renginys būtų organizuojamas ne tik socialdemokratų, bet ir visų Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių vyrų. Taip pat norėtų, kad į šią gražią tradiciją aktyviai įsitrauktų ir kaimo bendruomenės bei verslo įmonės, nes aplink tiek daug veiklių moterų, į kurias būtina atkreipti dėmesį ir pagerbti jas už jų visuomenišką veiklą“. 

Renginio vedėjas, Mantvydas Labanauskas, Šiaulių kultūros centro kultūros renginių organizatorius, žagarietis, Šiaulių kolegijos studentas, iškalbingai pristatė visas nominantes, o nuostabius, visiems gerai žinomus šlagerius dovanojo penkioliktus metus gyvuojanti ir Lietuvai tarptautiniuose festivaliuose atstovaujanti pop muzikos grupė „De Grante“, kuriai vadovauja Raimonda Žarienė.

Vakaro metu įteiktos 8 nominacijos. Pirmoji nominacija, kurią įteikė Tarybos narys Liudas Jonaitis, atiteko aktyviai Mindaugių kaimo bendruomenės narei, senelių globos namų „Santara“ socialinės darbuotojos padėjėjai, įsimintinų renginių generatorei – Jolanai Petrikienei. Tarybos narys, Žagarės regioninio parko direkcijos direktorius Mindaugas Balčiūnas antrąją nominaciją įteikė Editai Žarkauskaitei, Mato Slančiausko progimnazijos tikybos mokytojai. Ši mokytoja ne tik diskutuoja su mokiniais egzistenciniais klausimais, ruošia juos Pirmosios Komunijos ar Sutvirtinimo sakramentams, bet ir vadovauja Šv. Martinjono jaunimo chorui. Trečioji nominacija „Metų moteris 2016“ iš Tarybos nario Dainiaus Vyšniausko rankų atiteko Stanislavai Mundrienei, visados optimizmu spinduliuojančiai Maldenių kaimo slaugytojai. Ketvirtąją nominaciją aktyviai visuomenininkei, Vilmai Kareivaitei-Bartašienei įteikė Romas Karūžna, sėkmingas ūkininkas ir Tarybos narys. Ši aktyvi moteris, aktyviai dirbanti su rajono jaunimu, yra ne tik Jaunimo reikalų koordinatorė, bet ir Moterų asociacijos Joniškio skyriaus pirmininkė, Joniškio kultūros centro folkloro ansamblio „Kupars“ aktyvi dalyvė, romansų grupės „Ašalia“ dainininkė ir muzikantė. Būdama Moterų asociacijos pirmininke ji yra parengusi tokius projektus kaip: „Sveikata – asmens ir visuomenės fizinė ir dvasinė gerovė 2016“ (tema – apsauga nuo vėžio), „Tobulėkim“ (moterų ir vyrų lyčių lygybės klausimai). Penktąją nominacija Tarybos narys Kostas Joniškis įteikė jaunatviškai ir aktyviai Joniškio rajono vicemerei, Vaidai Aleknavičienei. Energijos nestokojanti moteris yra Rotary klubo narė, Joniškio III-ojo amžiaus universiteto užsienio kalbų fakulteto dekanė, daugelio tarptautinių projektų organizatorė. Dar viena veikli, paprastumu ir nuoširdumu pasižyminti nominantė, Dalia Vyšniauskienė. Ją nominacijai pristatė Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio skyriaus kolektyvas, kuriame ji dirba jau 15 metų. Ji yra Joniškio Moterų asociacijos narė, kuri mielai įsitraukia į veiklas, į kurias įtraukia ir jaunas mamas, jaunas šeimas, pagerbia ilgus dešimtmečius kartu nugyvenusias poras. Nominaciją įteikė Tarybos narys Vytautas Pakatilius. Septintąją nominaciją pelnė Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centro vadovė Juventa Jurgelienė. Ją įteikė administracijos direktoriaus pavaduotojas Artūras Pališkevičius. Praėjusiais metais jos vadovaujamas Atviras jaunimo centras užmezgė ryšius su Ukrainos jaunimu, buvo įgyvendintas bendras projektas „(Ne) laisvė kurti“. Apie Atvirą jaunimo centrą nominantė teigia, kad „jaunimui reikia tokios vietos, kur jie galėtų ateiti ir užsiimti tuo, kas jiems šiuo metu yra įdomu, aktualu“. Paskutinė nominacija buvo įteikta komunikabiliai ir visuomeniškai moteriai, Stanislavai Berkloveinei. Ši moteris niekuomet savo gyvenimo neįsivaizdavo be visuomeninės veiklos, yra teatro „Žiburys“ aktorė. Ji norėtų, kad ir Joniškyje, kaip ir kituose Lietuvos miestuose, atsirastų gyvūnų globos namai. Nominaciją įteikė Jonas Venislovas.

Nominacijų vakaro metu neliko nuošalyje ir kitos pretendentės, kurioms buvo įteikti mažieji angelai. Tai Dalia Adomaitienė (Joniškis), Janina Marija Šliumbienė (Joniškis), Lina Budrienė (Joniškis), Irena Vilkonienė (Ziniūnai), Birutė Žilinskienė (Joniškis), Loreta Česnauskienė (Joniškis), Vida Kipšienė (Joniškis), Ina Sakalauskienė (Žagarė), Elena Mikalajūnienė (Suomija), Alma Katinienė (Joniškis), Aida Visockienė (Žagarė), Giedrė Rakštienė (Žagarė) ir Jūratė Čepskienė (Rudiškiai). Visos moterys buvo vertos apdovanojimų, tačiau komisijos nariai balsavimo būdu išrinko aštuonias moteris, kurios, jų manymu, praėjusiais metais buvo aktyviausios ir veikliausios.

Rekvizitai

Joniškio rajono skyrius
Medžiotojų g. 2, II aukštas,
LT-84124, Joniškis
lsdp@ljoniskis.lt
Tel. 8 679 22992